Message Lab

Tester forståelsen av forskningsresultater

God formidling av forskningsresultater kan hjelpe befolkningen til å ta informerte helsebeslutninger.

Målet for Message Lab er å forbedre hvordan forskningsresultater blir formidlet, slik at folk kan ta gode, informerte helsebeslutninger. 


Vi jobber mot målet ved å teste forskjellige måter å formidle forskningsresultater på.


Message Lab er et forskningssamarbeid mellom Dartmouth Medical School i USA og Folkehelseinstituttet


Dartmouth Institute